Kullagård

Kullagård är en gård som ligger i Skrea by. Min pappa Carl Bondeson köpte gården 1946. Han var då bara 24 år. Han fick hjälp av sin morbror Robert Karlsson med att köpa gården. Den förre ägaren hette Sjunne Svensson.

När jag var barn på 1960-talet hade vi mjölkkor, stutar, höns och grisar. Redan i slutet av 60-talet var det en mjölkkris och många sålde sina mjölkkor. Även mina föräldrar sålde sina mjölkkor och byggde om del av ladugården till hönshus. Vi hade ca 800 värphöns.  1973 byggde vi ett nytt svinhus för ca 350 grisar.

Min bror Mats drev jordbruket vidare med grisar och några stutar. År 2000 flyttade han till Gotland och jag flyttade tillbaka till gården. De enda djuren som fanns kvar var Fasett och Filur. Mina två fjordhästar och några katter.

2012 började jag att bygga om en del av svinhuset till mejeri och i mars 2013 ystade jag ost för första gången.

Nu finns det höns igen på gården. För att hålla betesmarkerna öppna så har jag även några får. 2016 köpte jag fyra stycken ullgrisar eller mangalitza, tre gyltor och en kastrerad galt. Grisarna går ute året runt.