Om mig

Jag heter Monica Bondeson och bor på gården Kullagård i Skrea. 2016 köpte jag tre gyltor, sugga som ännu inte fått kultingar, av rasen Mangalitza. På svenska brukar man kalla dem för ullgrisar. Jag är född och uppvuxen på Kullagård. År 2000 flyttade jag tillbaka till gården. Jag har en bror som heter Mats som är grisbonde på Gotland.